10 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าฝุ่น กทม.ดีขึ้นมาก ลำปางถึงขอนแก่น หลายจุดเหนือ-อีสานยังเกินมาตรฐาน

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7674598/

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระบุว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพดีทุกพื้นที่ โดยพื้นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ปริมาณ 25-50 มคก/ลบ.ม. หรือพื้นที่สีเขียว มี 4 จุด ได้แก่ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน , ริมถนนดินแดง เขตดินแดง , ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขณะเดียวกันกลับตรวจพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ระหว่าง 8 – 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่บริเวณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น, ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตรวจพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ค่าระหว่าง 17 – 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM 2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (11 ก.พ.) ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน